Przegląd okresowy sprzętu do pracy na wysokości

Z pracą na wysokości mamy do czynienia już wtedy, gdy stopy pracownika znajdują się na wysokości 1m nad poziomem podłoża.

Głównym zadaniem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jest bezpieczne powstrzymanie spadającego, aż do jego całkowitego zatrzymania.

Jednak bezpieczeństwo użytkownika zależy od prawidłowego funkcjonowania każdego składnika sprzętu. Pomoże nam w tym zapoznanie się z instrukcją obsługi dołączoną do sprzętu, odpowiednia konserwacja oraz regularny przegląd każdego elementu.

ŚOI – informacje ogólne, przeznaczenie oraz przeglądy:

  1. Z pracą na wysokości mamy do czynienia już wtedy, gdy stopy pracownika znajdują się na wysokości 1m nad poziomem podłoża.
  2. Głównym zadaniem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jest bezpieczne powstrzymanie spadającego, aż do jego całkowitego zatrzymania.
  3. Jednak bezpieczeństwo użytkownika zależy od prawidłowego funkcjonowania każdego składnika sprzętu. Pomoże nam w tym zapoznanie się z instrukcją obsługi dołączoną do sprzętu, odpowiednia konserwacja oraz regularny przegląd każdego elementu.
  4. W skład podstawowego sprzętu chroniącego wchodzą: szelki bezpieczeństwa, podzespół łącząco-amortyzujący, łączniki(zatrzaśniki lub karabińczyki) oraz odpowiedni punkt kotwiczenia znajdujący się nad nad użytkownikiem.
  5. Każdy element ŚOI musi być wyposażony w kartę użytkowania, którą wypełnia się przed pierwszym użyciem. Powinny się w niej znaleźć takie informacje jak: nr seryjny, data produkcji, data zakupu, data wprowadzenia do użytku oraz imię i nazwisko użytkownika jak również wszystkie wpisy dotyczące przeglądów okresowych.

Przegląd okresowy sprzętu musi się odbyć minimum raz na 12 miesięcy od momentu pierwszego użycia i być przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolone w tym celu osoby lub firmy. W przypadku ciężkich warunków w których sprzęt jest używany przegląd należy przeprowadzić co 6 lub co 3 miesiące.

Indywidualny sprzęt chroniący może być użytkowany maksymalnie przez 5 lat licząc od daty wprowadzenia do użytkowania. Po tym okresie powinien zostać wycofany z użytku lub poddany przeglądowi fabrycznemu wykonanemu przez producenta.

Wszystkie informacje dotyczące okresu użytkowania znajdują się w instrukcji z którą powinien zapoznać się każdy użytkownik sprzętu przed jego użyciem.

Szczegółowe informację można uzyskać także kontaktując się z pracownikiem firmy MAXIMUS BHP24PL , która również świadczy usługę przeglądów technicznych i okresowych sprzętu do pracy na wysokości.

Dane kontaktowe:

Mail: maximus24pl@gmail.com

Tel.: +48 570 505 591